In Meerstad, een van de mooiste en groenste stadsdelen van Groningen, is in augustus 2020 Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei geopend.
IKC Groenewei biedt onderwijs en opvang onder één dak voor kinderen van
0 tot 13 jaar. We zijn elke werkdag open van 07.00 tot 18.30 uur.


IKC GROENEWEI

Spelen, leren en ontwikkelen in het groen!


De medewerkers van SKSG en leerkrachten van Openbaar Onderwijs Groningen werken op IKC Groenewei samen aan de ontwikkeling van je kind. Het geleerde wordt zoveel mogelijk in praktijk gebracht doordat kinderen meedoen aan keuzeactiviteiten die georganiseerd worden tijdens de voor- en naschoolse opvang en tijdens de tussen-de-middagopvang. Kinderen gaan naar buiten om te bewegen, de natuur te ontdekken en creatief bezig te zijn. Ook doen ze mee aan activiteiten gericht op cultuur en burgerschap.

Op de basisschool werken kinderen met hun leerkracht in heterogene groepen op een vaste plek rond een leerplein. Naast rekenen en taal bieden we onze leerlingen een rijk aanbod aan wereldoriënterende en culturele vakken. Ook ontwikkelen ze vaardigheden in samenwerken, zelfstandigheid en planmatig werken. Omdat elke leerkracht een eigen vakspecialisme heeft op IKC Groenewei, leveren we een breed lesaanbod van hoge kwaliteit. De lestijden en de dagindeling van IKC Groenewei vind je in de folder. Uitgebreide informatie over schooljaar 21/22 lees je in onze schoolgids.

Op IKC Groenewei ondernemen we tal
van activiteiten, vaak lekker in de natuur!

Manager Kindcentrum SKSG Micha van Houdt

Kinderopvang

Baby’s (vanaf 6 weken) en jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs met hun leeftijdsgenootjes. Peuters en kleuters spelen regelmatig samen zodat verschillende leeftijdsfases op een natuurlijke manier in elkaar overlopen. Doordat je kind zich op z’n eigen tempo kan ontwikkelen, verloopt de overgang naar de basisschool soepel. Omdat je kind samen blijft met z’n vriendjes en vriendinnetjes van de kinderopvang, is de overstap naar school minder spannend.

Buitenschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na school terecht op de buitenschoolse opvang. Daar is van alles te doen: spelen, sport, cultuur. Omdat de collega’s van de opvang en het onderwijs samenwerken, sluiten de activiteiten van de buitenschoolse opvang aan bij de thema’s in de klas. Omdat we ook samenwerken met andere organisaties, hebben we een breed aanbod aan activiteiten. Tussen de middag biedt SKSG opvang voor je kind. Na de lunch zijn er keuzeactiviteiten voor de leerlingen.

De 1e schooldag wordt een stuk minder spannend!
Je peuter kent het IKC immers al, als hij naar school gaat.

directeur onderwijs Wieke Zondervan

Een veilige plek

Het plezier van kinderen bij het spelen en leren staat voorop. Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en uitdaging zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Op IKC Groenewei:

  • Ontwikkelen kinderen persoonlijke en sociale vaardigheden.
  • Groeien en ontwikkelen kinderen door inzicht in hun eigen voortgang, talenten en leerpunten.
  • Vergroten kinderen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst.

Onze visie op leren

Kinderen worden gestimuleerd tot betekenisvol en actief leren. Ons onderwijs is gericht op duurzaamheid, vitaliteit en bewegen. Creativiteit, digitale vaardigheden, samenwerken en kritisch denken zijn belangrijk.

Groenewei werkt met Teamonderwijs Op Maat, een integrale aanpak waarmee we verandering en vernieuwing kunnen realiseren. Het geeft invulling aan eigentijds onderwijs met meer individuele aandacht voor leerlingen door een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.

Het leren speelt zich grotendeels af op instructieplekken, leerpleinen en in de omgeving van Groenewei.

Wij werken met een doorgaande leerlijn.
Zo is onderwijs en opvang perfect afgestemd op jouw kind!

directeur onderwijs Wieke Zondervan

Nieuws


30 september 2020

Kinderboekenweek geopend door wethouder Bloemhoff op IKC Groenewei
Muisstil zaten de jongste kinderen van IKC Groenewei woensdagochtend te luisteren toen wethouder Carine Bloemhoff voorlas uit Tweeling!, het prentenboek van de Kinderboekenweek 2020. Ze deed dit ter gelegenheid van de start van de landelijke Kinderboekenweek.

17 augustus 2020

De aller-allereerste schooldag op IKC Groenewei is een feit!
Bijzonder, een beetje spannend, maar vooral heel gezellig was het maandagochtend 17 augustus op het schoolplein van IKC Groenewei. Daar stonden ongeveer 60 kinderen klaar om kennis te maken met hun juffen én hun nieuwe school. In de vakantie is er hard gewerkt om het tijdelijke gebouw in te richten. En dat is gelukt! Groene vloeren, veel licht, prachtig speelgoed en een goedgevulde bibliotheek zijn het resultaat. Kinderen kregen met hun ouders een rondleiding door het gebouw en deden spelletjes op het plein. Daar stond ook een draaiorgeltje en kreeg ieder een kind een ijsje. Een goed begin van een nieuw schooljaar op een splinternieuwe school!

30 juni 2021

Start nieuwe 0-4 groep

Het aantal kinderen is enorm gegroeid en daarom worden alle BSO groepen verhuisd naar leerpleinen. Deze worden op dit moment heringericht tot een leuke, ontspannen ruimte. Hierdoor ontstaat er plaats voor een nieuwe kinderdagverblijf (KDV) groep. Naar verwachting is de verbouwing hiervan medio november gereed. Ouders die in aanmerking komen voor plaatsing op deze nieuwe KDV groep, worden gebeld door SKSG Klantadvies. We zijn blij met deze oplossing, maar realiseren ons ook dat we hiermee niet alle kinderen van de wachtlijst kunnen plaatsen en helaas nog steeds ouders moeten teleurstellen.

Contact


Voor meer informatie of het aanmelden van je kind, kun je contact opnemen met Wieke Zondervan, directeur onderwijs van IKC Groenewei via 050-3210414 of w.zondervan@o2g2.nl. Heb je vragen over de kinderopvang, dan kun je terecht bij SKSG klantadvies: 050-3171390 of klantadvies@sksg.nl.

Het IKC biedt een passend arrangement voor je kind. Of je nou alleen gebruik wilt maken van school, iedere dag tot 18.30 opvang nodig hebt, of iets daartussen in. Wij zijn er voor jouw kind!

Aanmelden