NIEUWBOUW

update 18-12-2023

Nieuwbouw nieuwsbrief 18-12-2023

Nieuwbouw nieuwsbrief 19-05-2023

Nieuwbouw nieuwsbrief 21-11-2022

Vraag en antwoord over de nieuwbouw IKC Groenewei

In augustus 2020 opende IKC Groenewei de deuren aan de Swifter 27. Nu nog spelen en leren de kinderen daar in het prachtige semipermanente onderkomen, maar zoals het lijkt, is de permanente huisvesting begin 2024 gereed. Regelmatig krijgen we vragen over de nieuwbouw van onze school. In samenwerking met de gemeente Groningen, Bureau Meerstad en SKSG, beantwoorden we hieronder de meest gestelde vragen.

Waar komt de nieuwbouw van IKC Groenewei?

De nieuwbouw komt aan het Lammetjesplein 1-3, op het terrein naast de tijdelijke huisvesting.

Hoe ziet de planning van de nieuwbouw eruit?

Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2024 klaar. Volg hier de bouw met de webcam.

Wat komt er allemaal in IKC Groenewei?

In het nieuwe gebouw komt IKC Groenewei; kinderopvang en onderwijs verzorgd door een team van pedagogisch medewerkers van SKSG en onderwijsprofessionals van Openbaar Onderwijs Groningen. Daarnaast komt er een dubbele gymzaal. Hier krijgen de leerlingen van IKC Groenewei sport en spellessen. Ook is de sporthal buiten schooltijden beschikbaar voor wijkbewoners en sportverenigingen.

Wie zijn er betrokken bij de nieuwbouw?

Het team dat de nieuwbouw begeleidt, bestaat naast Openbaar Onderwijs Groningen, SKSG en Sport050 uit:

  • Opdrachtgever: Gemeente Groningen
  • Project- en bouwmanagement: abcnova
  • Architect: KPB architecten
  • Constructeur: abtWassenaar
  • Adviseur installatie: Nijeboer – Hage
  • Adviseur bouwfysisch en brandtechnisch: DGMR
  • Bouwkundig aannemer: Aannemingsmaatschappij FRISO BV

Wat is de visie van de gemeente en schoolbesturen op de bouw van scholen in Meerstad?

Op grond van de prognoses en de ontwikkelingen in de wijk is er in overleg met de schoolbesturen besloten om twee scholen (Meeroeverschool en IKC Groenewei) van 450 leerlingen te creëren en daarbij één tijdelijke locatie voor de opvang van een piek in leerlingen. Met de komst van twee scholen van deze omvang, kunnen beide scholen hun onderwijsaanbod op de meest efficiënte wijze inrichten en aanbieden.

Waar staat de tijdelijke locatie om de piek in leerlingenaantallen op te vangen?

In Meerstad wordt een nevenlocatie gemaakt waar in periodes van piekende leerlingenaantallen, onderwijs gegeven kan worden. Op basis van leerlingprognoses wordt over ongeveer vijf jaar een piek verwacht en is gebruik van tijdelijke huisvesting nodig. In de tussenliggende periode kan deze nevenlocatie gebruikt worden voor bijvoorbeeld kinderopvang of andere faciliteiten. Op basis van klassengrootte en de inrichting van het onderwijs wordt op termijn bekeken welke groepen/leerjaren er in de nevenlocatie gehuisvest worden. Ouders worden daar dan uiteraard tijdig over geïnformeerd.

Welke oplossing is er voor de wachtlijst voor de kinderopvang bij SKSG Groenewei

Er is zoveel vraag naar kinderopvang in Meerstad dat wij helaas niet iedereen kunnen bedienen. Dit is natuurlijk vervelend voor jou als ouder. Daarom werken we op langere termijn ook aan de realisatie van nieuwe kinderdagverblijven in Meerstad, zodat we alle kinderen een plekje kunnen bieden. In de tussentijd adviseren we je in te schrijven en kijken we graag samen met je naar alternatieve opvanglocaties/mogelijkheden in bijvoorbeeld Lewenborg of Engelbert. Neem daarvoor gerust contact op met de afdeling Klantadvies van SKSG. We helpen je graag!

Mijn vraag over IKC Groenewei staat er niet bij, waar kan ik terecht?

Vragen over kinderopvang? Neem contact op met SKSG Klantadvies, klantadvies@sksg.nl.
Meer weten over het onderwijs op IKC Groenewei? Dan kun je mailen naar Wieke Zondervan, directeur IKC Groenewei, w.zondervan@o2g2.nl


Met vragen over de planning en de bouw, kun je contact opnemen met de gemeente Groningen.
Als je vragen hebt over Meerstad met Bureau Meerstad, 050-5995710 of info@bureaumeerstad.eu.